Với mong muốn giúp quý khách lựa chọn được khách sạn phù hợp với túi tiền và những địa điểm du lịch trong tour của mình.

1. Nhà nghỉ T78 Nha Trang

 • Địa chỉ: 44 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3523 445

2. Nhà khách 78 Trần Phú Nha Trang

 • Địa chỉ: 78 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3523 342
 • Các loại phòng:

Liên hệ trực tiếp để nhận được thông tin phòng và báo giá cụ thể!

Khách sạn 1 sao

1. Khách Sạn Biển Việt Nha Trang

 • Địa chỉ: 100 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 093 590 45 57
 • Tiêu chuẩn: 1*
 • Các loại phòng:
Phòng 1 giường( 2nguoi): 250.000đ/ đêm
Phòng 2 giường( 3nguoi): 300.000đ/ đêm
Phòng 2 giường( 4nguoi): 400.000đ/ đêm
Phòng 3 giường(6Nguoi): 600.000đ/ đêm

2. Khách sạn Thiên Mã Nha Trang

 • Địa chỉ: 96A/6/6  đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3521 271
 • Tiêu chuẩn: 1*

3. Khách sạn Quang Vinh 1 Nha Trang

 • Địa chỉ: 84A đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: (058) 3524258
 • Tiêu chuẩn: 1*
 • Các loại phòng:
Phòng biển (Deluxe with balcony – sea view): 250.000 VNĐ/ đêm
Phòng tiêu chuẩn( Standard room): 180.000 VNĐ/ đêm
Phòng rộng ( Superior room): 220.000 VNĐ/ đêm

4. Khách sạn 86C Nha Trang

 • Địa chỉ: 86 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3525 074
 • Tiêu chuẩn: 1*

5. Khách sạn Queen Nha Trang

 • Địa chỉ: Địa chỉ: 96B1/13 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 352 1036
 • Tiêu chuẩn: 1*

6. Khách sạn Khương Linh Nha Trang

 • Địa chỉ: 96 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3525 592
 • Tiêu chuẩn: 1*

7. Khách sạn HT3 Nha Trang

 • Địa chỉ: 96A6/6 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0583 022 001
 • Tiêu chuẩn: 1*

8. Khách sạn Oasis Nha Trang

 • Địa chỉ: 64 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3524 181
 • Tiêu chuẩn: 1*

9. Khách sạn Thanh Thủy Nha Trang

 • Địa chỉ: 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3881 135
 • Tiêu chuẩn: 1*

10. Khách sạn Quân Sơn 2 Nha Trang

 • Địa chỉ: 98 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại:058 3521 589
 • Tiêu chuẩn: 1*

11. Khách sạn Á Đông Nha Trang

 • Địa chỉ: 100/10B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3527 768
 • Tiêu chuẩn: 1*

Khách sạn 2 sao

1. Khách sạn Thành Long Nha Trang

 • Địa chỉ: 96A/6 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • ĐT: 0583.527207
 • Tiêu chuẩn: 2*
 • Các loại phòng:
Phòng Double 1 giường 1m6: 250.000VNĐ/ đêm
Phòng Twin 2 giường 1m4: 270.000VNĐ/ đêm

2. Khách sạn Sen Vàng Nha Trang

 • Địa chỉ: 96 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3522 988
 • Tiêu chuẩn: 2*

3. Khách sạn Việt Hà Nha Trang

 • Địa chỉ: 96A3 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0583 524 049
 • Tiêu chuẩn: 2*

4. Khách sạn Thanh Bình Nha Trang

 • Địa chỉ: 84 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0937 603 783
 • Tiêu chuẩn: 2*

5. Khách sạn Thiên Nga Family Nha Trang

 • Địa chỉ: 98 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3522 007
 • Tiêu chuẩn: 2*

6. Khách sạn Hoàn Hải Nha Trang

 • Địa chỉ: 96 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3523 263
 • Tiêu chuẩn: 2*

7. Khách sạn Lucky Star Nha Trang

 • Địa chỉ: 98 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 0164 747 7777
 • Tiêu chuẩn:  2*

8. Khách sạn Merlion Nha Trang

 • Địa chỉ: 64 Trần Phú, Lộc Thọ, tp. Nha Trang, Khánh Hoà
 • Số điện thoại: 0583 524 306
 • Tiêu chuẩn: 2*

9. Khách sạn Phố Biển

 • Địa chỉ: 64 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3524 858
 • Tiêu chuẩn: 2*

10. Khách sạn Bạch Dương Nha Trang

 • Địa chỉ: 10, 96 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3524 069
 • Tiêu chuẩn: 2*

11. Khách sạn Venus Nha Trang

 • Địa chỉ: 64b/4 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 090 393 88 78
 • Tiêu chuẩn: 2*

Khách sạn 3 sao

1. Khách sạn Regalia Nha Trang

 • Địa chỉ: 98 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, KH
 • Điện thoại: 058 6263 333
 • Tiêu chuẩn: 3*
 • Các loại phòng:
Phòng Superior hướng phố: 1.200.000vnđ / đêm
Phòng Deluxe hướng phố: 1.300.000 vnđ – 1 đêm

2. Khách sạn Majestic Star Nha Trang

 • Địa chỉ: 96B5 đường Trấn Phú, phường Thọ Lộc, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3528 898
 • Tiêu chuẩn: 3*

3. Khách sạn Sunny Nha Trang

 • Địa chỉ: 96 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3887 999
 • Tiêu chuẩn: 3*

4. Khách sạn Star City Nha Trang

 • Địa chỉ: 74, 72 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3590 999
 • Tiêu chuẩn: 3*

4. Khách sạn Golden Time Nha Trang

 • Địa chỉ: 98B/C6A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 090 314 80 97
 • Tiêu chuẩn: 3*

5. Khách sạn Galaxy 2 Nha Trang

 • Địa chỉ: 96B/1 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 091 815 10 05
 • Tiêu chuẩn: 3*

6. Khách sạn Ruby Nha Trang

 • Địa chỉ: 90 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3529 595
 • Tiêu chuẩn: 3*

7. Khách sạn Lammy Nha Trang

 • Địa chỉ: 96A4 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3526 556
 • Tiêu chuẩn: 3*

8. Khách sạn Balcony Nha Trang

 • Địa chỉ: 98B/13 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 3886 789
 • Tiêu chuẩn: 3*

Khách sạn 4 sao

1. Khách sạn Đông Phương 2 Nha Trang

 • Địa chỉ:  96A4 Tran Phu, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
 • Điện thoại:  058 3521 137
 • Di động:  091 844 50 89
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Phòng Standard: 46USD/ đêm
Phòng Superior: 55,2 USD/ đêm
Phòng Junior Deluxe: 65,55 USD/ đêm
Phòng Senior Deluxe: 77,05 USD/ đêm

 

Khách sạn Đông Phương 2 Nha Trang
Khách sạn Đông Phương 2 Nha Trang

2. Mipec Hotel Nha Trang

Địa chỉ: 62 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại: 0583 521 000
Tiêu chuẩn: 4*
Các loại phòng:
Liên hệ trực tiếp khi đặt phòng để được báo giá cụ thể nhất quý khách nhé!

3. Khách sạn Handy Holiday Nha Trang Beach

 • Địa chỉ: 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 093 244 89 38
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Căn hộ gia đình 2 giường đôi nhìn ra biển
Căn hộ 1 phòng ngủ hướng biển cho tối đa 2 người
Căn hộ 2 phòng ngủ cho tối đa 4 người
Apartment with Balcony and City View
Căn hộ 2 Phòng ngủ Nhìn ra Đại dương

 

Khách sạn Handy Holiday Nha Trang
Tiện nghi bên trong khách sạn Handy Holiday Nha Trang

4. Khách sạn Song Linh Nha Trang

 • Địa chỉ: 64B/15 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
 • Điện thoại: 058 3522 163
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Phòng tiêu chuẩn 2 giường (Standard Twin)
Superior 2 giường hướng phố (Superior Twin City View)
Phòng Superior 4 người (Superior Quadruple Room)
Phòng tiêu chuẩn giường đôi (Standard Double)
Phòng gia đình 5 người lớn (Family Room 5 Adults)

 

Khách sạn Song Linh Nha Trang
Khách sạn Song Linh Nha Trang

5. Khách sạn Lotus Condotel Nha Trang

 • Địa chỉ: Số 20 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0122 277 9778
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Căn hộ cao cấp 1 giường ngủ view biển
Căn hộ cao cấp sát biển
Studio Ocean View

 

Khách sạn Lotus Condotel Nha Trang
Khách sạn Lotus Condotel Nha Trang

6. Khách sạn Novotel Nha Trang

 • Địa chỉ: Số 50 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 058 6256 900
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Standard Room
Superior Room
Superior Ocean View
Deluxe Room
Executive Room
Junior Suite
Suite

 

Khách sạn Novotel Nha Trang
Khách sạn Novotel Nha Trang

7. Khách sạn Paris Nha Trang

 • Địa chỉ: 6 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
 • Điện thoại: 058 3529 988
 • Tiêu chuẩn: 4*
 • Các loại phòng:
Phòng Superior: 1.200.000 VNĐ/ đêm
Phòng Deluxe: 1.500.000 VNĐ/ đêm
Phòng Excecutive Sea View: 2.000.000 VNĐ/ đêm
Phòng Premier Suite Sea View: 3.000.000 VNĐ
Căn hộ City View 1 phòng ngủ: 2.000.000 VNĐ
Căn hộ Sea View 1 phòng ngủ: 3.000.000 VNĐ/ đêm
Căn hộ Sea View 2 phòng ngủ: 4.000.000 VNĐ

 

Khách sạn Paris Nha Trang
Khách sạn Paris Nha Trang